ძნელია მშობლისთვის უყურო უძრავად შვილს და უფულობის გამო ვერ შველოდე – 1 წლის გაბრიელს ჩვენი დახმარება სჭირდება

1 წლის გაბრიელს რომელსაც საქართველოში დაუდგინდა ეპილეფისა და დამბლა, სასწარფოდ ესაჭიროება საზღვარგარეთ რამდენიმე კვლევა,რისი შესაძლებლობა ამ ეტპზე ოჯახს არ აქვს.
გაბრიელს აქვს გამოჯამრთელების შანსი . ყველას ვისაც კი შეგილიათ თუნდაც 1 ლარი რომ ჩაურიცხოთ,შეგიძლაით გადარჩინოთ მისი ჯამრთელობა გთხვთ არ დაიზაროთ, ვიცით რომ არსებობს უკიდრესათ მძიმე ბავშები რომლებიც სიცოცხლეს ებრძვის მაგრამ ძნელი მშბლისთვის უყურო უძარვად შენს შვილის, როცა იცი რომ არსებობს გამოსავალი , და უფულობის გამო ხელ-ფეხ შეკრული ხარ

☎ 09 01 200 128 საქაველმოქმედო ზარი ყველა ოპერატორიდან.
დახმარების მსურველთათვის მოცემულია ანგარიშის ნომრები.
დანიშნულებაში მიუთითეთე #გაბრიელი კუბლაშვილი
თანხის ჩარიცხვის მსურველებისთვსი ქვემოთ მოცმულია ინსტრუქცია
აპარატებიდან: #თიბისი #ფეის
საბანკო მომსახურება
აირჩიეთ იურდიული პირი
იურიდიული პირის პირადი ნომერი 61004014867
დაბადების თარიღი 03.10.1982
საიდენტიფიკაციო კოდი:445473014
საქართველოს ბანკის აპარტები
იურიდული პირი ან კომპანის ანგარში
იდენტინფიცრება საინდეტიფიკაციო ნომრით
საიდენტიფიკაციო კოდი:445473014
ქვემოთ ჩამოწერილი ანგარიშის ნომერი რომელ ბანკშიც რიცხავთ
საბანკო რეკვიზიტები:
მიმღები :ააიპ იალქანი
საქართველოს ბანკი
#GE55BG0000000588221400
თიბისი ბანკი:
ლარში
#GE12TB7990736080100007
$-დოლარში
#GE94TB7990736180100002
EVRO-ევრო
#GE94TB7990736180100002
საკონტატქო ნომერი 599 33 01 14

Related posts