გორის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურმა საკრებულოს კომისიას საკუთარი ანგარიში წარუდგინა

Related posts