პანდემია და საბანკო ვალდებულებები

პანდემია გრძელდება, ბანკები კი უკვე გადავადებული სესხების გადახდას ითხოვენ, რეალობა კი ასეთია, საბანკო ვალდებულებებზე დამატებით დარიცხული პროცენტები და მოქალქეები დაკარგული სამსახურებით, უნდა მხოდეს თუ არა კიდევ სესხების გადავდება და რა ფორმით უნდა დაწესდეს შეღავათები ამ მიამრთულებით, აზრი რიგით ადამიენბს ვკითხეთ. მონიტორინგი და ადვოკატირება პანდმეიის შემდეგ ასეთია პროექტის სახლეწოდება რომელსაც ადმიანის უფებათა ცენტრი ახროციელებს, მიზანი კი არის ის რომ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის დორს გამოვლენილი ადმაინის უფლებათ დარღვევის ფაქტების იდენტიფიცირება, ადამინის უფლებათ ცენტრის იურისტი ალექსი მერებაშვილი ამბობს, რომ სესხების გდავდება ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა კაბალური პირობებით. საბანკო შეღავათების დაწესება პანდემის დროს პირვე და მორე ეტაპზეც სამ სამითვით მხოდა.

Related posts