შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

USAID-ის 30 წლიანი თანამშრომლობა საქართველოსთან – ერთობლივად განხორციელებული წარმატებული პროექტების შეჯამება და პარტნიორობის შედეგების მიმოხილვა – სტუმარი ლევან მახათაძე