შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე გარე განათება მოეწყობა