შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

მოუვლელი სკვერები და მინი სტადიონები გორის მუნიციპალიტეტში?!