შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

რეგიონალური სასკოლო ოლიმპიადა დაიწყო