შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქართველოში ხელფასები 70%-ით გაიზარდა