შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

შშმ სტუდენტები ერთჯერად დახმარებას 5000 ლარს მიიღებენ