შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ძაღლის ალიკაპისა და საბელის გარეშე სასეირნოდ გაყვანაზე ჯარიმა იზრდება