ტელეკომპანია "თრიალეთის" განცხადება

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, GDS-ის, ტელეკომპანია „თრიალეთის” წინააღმდეგ საჩივართან დაკავშირებით, 16 ივლისს, 16:00 საათზე, “ტელე-რადიო კომპანია “თრიალეთისათვის” ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხს განიხილავს. 

სხდომამდე რამდენიმე დღით ადრე, საჭიროდ მიგვაჩნია იმ გარემოებების გასაჯაროება, რომლებიც ჩვენი შეფასებით, უსამართლოა. 
კერძოდ, GDS-ის საჩივრის საკითხს, კომისიის მაუწყებლობის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი ივანე მახარაძე სწავლობდა, რომელმაც ჩათვალა, რომ GDS-ის მიერ, საკუთარი გადაცემების ეთერში გაშვების შესახებ, „თრიალეთისთვის” გაგზავნილი წერილი ტელეკომპანიას საკაბელო ქსელში ჩართვის თხოვნად უნდა მიეღო, რაც ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე, შეუძლებელი იყო, რადგანაც “თრიალეთის” საკაბელო ქსელი წერილის მიღებამდე რამდენიმე წლით ადრე გაუქმებული იყო (დაახ. 2010 წლიდან). 
რა თქმა უნდა, აღნიშნულის შესახებ „თრიალეთმა” მახარაძეს აცნობა, თუმცა ამ ინფორმაციის უგულებელყოფით, იგი ძველ პოზიციაზე დარჩა და მიიჩნია, რომ “თრიალეთი” GDS-ის გადაცემების გაშვებას არამართლზომიერად ახორციელებდა. 
აღსანიშნავია, რომ საკითხის შესწავლისას, ივანე მახარაძემ უგულებელყო სხვა, არანაკლებ მნიშვნელოვანი, გარემოებებიც: 
– GDS-ის ყველა დირექტორს ჰქონდა ინფორმაცია, “თრიალეთის” საეთერო ბადეში მათი პროგრამების განთავსების შესახებ; 
– GDS-ის ხელმძღვანელობას, სამი წლის განმავლობაში, არასოდეს, არანაირი ფორმით, “თრიალეთისთვის” საეთერო ბადიდან საკუთარი გადაცემების ამოღება არ უთხოვია;
აღნიშნული გარემოებები გვაძლევს საფუძველს, ვიფიქროთ, რომ GDS-ის დირექტორის ჯაბა მელქაძის საჩივარი „თრიალეთის” საეთერო ბადიდან მათი გადაცემების ამოღებას კი არა, სხვა მიზანს ემსახურება! 
სამწუხაროდ, ივანე მახარაძის მიერ საკითხის არაობიექტური განხილვა და ტელეკომპანია GDS-ის გავლენები, გვაფიქრებინებს, რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის შენარჩუნებას ვერ ახერხებს. სწორედ ამიტომ, უნდობლობის ნიშნად, „თრიალეთი” 16 ივლისს ჩანიშნულ სხდომას არ დაესწრება. 
დასასრულს კი გვინდა აღვნიშნოთ, რომ GDS-ის საჩივარმა “თრიალეთს” საეთერო ბადეში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანისკენ უბიძგა – ამიერიდან GDS-ის გასართობი სახის გადაცემების ნაცვლად, „თრიალეთი” საეთერო დროს სხვადასხვა თემატიკის თოქ-შოუებს დაუთმობს!

P.S. გაუგებარია, ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის ტელევიზია რატომ უნდა ებრძოდეს, იმ ტელევიზიას, რომლის 10 %-იან წილს თავადვე ფლობს. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს მიზეზი ჩვენი სიტყვის თავისუფლება არ არის, რომელიც გაღიზიანების, დაპირისპირების და ზეწოლის საფუძველი, წარსულშიც არაერთხელ გამხდარა!


 

Related posts