შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობა რეკორდულ ნიშნულზეა

2023 წელს სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია და დაახლოებით 182 ათასი შეადგინა.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, სოციალური დახმარების მიმღები მოქალაქეების უმრავლესობა – 50 ათასი თბილისში, 30 ათასი იმერეთში, ხოლო 21 ათასი აჭარაში, ხოლო 17 ათასი სამეგრელო-ზემო სვანეთშია რეგისტრირებული.

სოციალური დახმარების მიმღებთა სტატისტიკა 2012-დან 2024 წლამდე შემდეგნაირად გამოიყურება:

socialuri-daxmarebis-mimgeb-pirta-raodenoba-2012-2023-bpn-1707467226.GE.png