შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გადაცემა ,,ეს ქვეყანა შენია“ – ISFED – დემოკრატიისა და სამართლიანი არჩევნების მხარდამჭერი 1995 წლიდან

,,ეს ქვეყანა შენია“ – ISFED – დემოკრატიისა და სამართლიანი არჩევნების მხარდამჭერი 1995 წლიდან.