შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ვის გაეზარდა პენსია პირველი იანვრიდან

1 იანვრიდან ქვეყნის მასშტაბით პენსია გაიზარდა. პენსიის გაზრდის შესახებ განცხადება პრემიერ-მინისტრმა 6 დეკემბერს, მთავრობის სხდომის დაწყებამდე განაცხადა.

2022 წლის 1 იანვრიდან 70 წლამდე პირთა პენსია 260 ლარის ოდენობით გაიზარდა, 70 წლისა და მეტი ასაკის პირთათვის კი – 300 ლარის ოდენობით.

მაღალმთიან დასახლებებში პენსიის მოცულობა 70 წლამდე ასაკის პირთათვის გაიზრდება 312 ლარამდე, ხოლო 70 წლისა და მეტი ასაკის პირთათვის – 360 ლარი იქნებ