შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტის ამაღლება, ინსტიტუციური გარემოს გაუმჯობესება და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება; – საიას გორის ოფისი წარმატებული საქმეები და მუშაობის სპეციფიკა გადაცემაში ,,ეს ქვეყანა შენია“

ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტის ამაღლება, ინსტიტუციური გარემოს გაუმჯობესება და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება; – საიას გორის ოფისი წარმატებული საქმეები და მუშაობის სპეციფიკა გადაცემაში ,,ეს ქვეყანა შენია“