შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

2023 წელს გორელი სპორტსმენების მიღწევები