შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქართველოს ჩემპიონატი ჭიდაობაში დასრულდა