შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გა­მო­ვაქ­ვეყ­ნებთ სპე­ცი­ა­ლურ ბმულს და და­რე­გის­ტრირ­დნენ… – ლაშა ჟვანია ისრაელში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს მიმართავს

ჩვე­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის 90% სა­კონ­სუ­ლო აღ­რი­ცხვა­ზე რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი არ არის, ამი­ტომ მო­ვუ­წო­დებთ მათ, გა­მო­ვაქ­ვეყ­ნებთ სპე­ცი­ა­ლურ ბმულს და და­რე­გის­ტრირ­დნენ, – ამის შე­სა­ხებ ის­რა­ელ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ელჩმა, ლაშა ჟვა­ნი­ამ “პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის“ გა­და­ცე­მა­ში “360 გრა­დუ­სი“ გა­ნა­ცხა­და,

“ჩვე­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი ნაკ­ლებ ყუ­რა­დღე­ბას აქ­ცე­ვენ იმას, რომ სა­კონ­სუ­ლოს აღ­რი­ცხვა­ზე დად­გნენ. ვინც ასეთ აღ­რი­ცხვა­ზე დგას, ჩვენ გვაქვს მათ­თან ტე­ლე­ფო­ნით წვდო­მა. ჩვე­ნი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის 90% რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი არ არის სა­კონ­სუ­ლო აღ­რი­ცხვა­ზე, ამი­ტომ მო­ვუ­წო­დებთ მათ, ხვალ გა­მო­ვაქ­ვეყ­ნებთ სპე­ცი­ა­ლურ ბმულს და და­რე­გის­ტრირ­დნენ. ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში ჩვენ მარ­ტი­ვი წვდო­მა გვექ­ნე­ბა მათ­თან.

რე­გის­ტრა­ცი­ის­თვის სა­ბუ­თის მო­წეს­რი­გე­ბა სა­ჭი­რო არ არის. სა­კონ­სუ­ლო­ში რე­გის­ტრა­ცი­ის­თვის სა­ჭი­როა სა­ქარ­თვე­ლოს პას­პორ­ტი, ფოტო სუ­რა­თი. მისი ლე­გა­ლუ­რი ან არა­ლე­გა­ლუ­რი ყოფ­ნა ის­რა­ე­ლის სა­ხელ­მწი­ფო­ში ჩვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო არ არის. ჩვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სოა სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე“,- გა­ნა­ცხა­და ლაშა ჟვა­ნი­ამ.