შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მუნიციპალიტეტის 30 სკოლაში სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია