შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

პირი რომელმაც ატენში მთას ძირი გამოაცალა დაჯარიმდა