შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

როდის დასრულდება სასწავლო წელი სკოლებსა და ბაღებში – თარიღები

სასწავლო წელი სკოლებში ოფიციალურად 15 ივნისს მთავრდება. თუმცა, მე-12 კლასი 20 მაისს, პირველი კლასი კი – 27 მაისს დაასრულებს სწავლას.

თუ აღნიშნული თარიღები უქმე დღეს დაემთხვევა, მაშინ სწავლა წინა სამუშაო დღეს დასრულდება. 2024 წელს 15 ივნისი შაბათ დღეს ემთხვევა, შესაბამისად სასწავლო წელი 14 ივნისს დასრულდება.

საბავშვო ბაღებში ოფიციალურად სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესი 30 ივნისს მთავრდება. თუმცა, რაკი წელს 30 ივნისი კვირა დღეს ემთხვევა, პროცესი 28 ივნისს დასრულდება.