შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სამუშაო პროცესი შეუჩერდა 218 სამშენებლო ობიექტს, ხოლო გაფრთხილება მიეცა 295 ობიექტს – შრომის ინსპექციის სამსახური

შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ 2023 წელს, სამშენებლო სექტორში, 1176 ინსპექტირება ჩატარდა. მათგან სამუშაო პროცესი შეუჩერდა 218 სამშენებლო ობიექტს, ხოლო გაფრთხილება მიეცა 295 ობიექტს.

სამშენებლო სექტორი წარმოადგენს მაღალი რისკის სფეროს, შესაბამისად უწყების მიერ პერმანენტულ რეჟიმში ხდება ობიექტების შემოწმება, რათა თავიდან იქნას აცილებული უბედური შემთხვევები სამუშაო ადგილზე.

თითოეული დარღვევისთვის შრომის ინსპექციის სამსახურის მხრიდან გაიცა შესაბამისი სანქცია.