შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქართველოში ერთი ოჯახის საშუალო შემოსავალი თვეში 1,722 ლარია

საქსტატის გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, 2023 წელს საქართველოში საშუალო თვიური შემოსავლები (ფულადი და არაფულადი სახსრები) ერთ შინამეურნეობაზე, წინა წელთან შედარებით, 18.4%-ით გაიზარდა და ერთ შინამეურნეობაზე (ოჯახზე) 1 722 ლარი შეადგინა, ხოლო საშუალო თვიური შემოსავლები ერთ სულზე 20.5%-ით გაიზარდა და 521 ლარს გაუტოლდა.

ამასთან ოჯახების საშუალო ყოველთვიურმა ხარჯებმა 16.7%-ით იმატა და 1,649 ლარი შეადგინა, ხოლო საშუალო თვიური ხარჯები ერთ სულზე 18.7%-ით გაიზარდა და 499 ლარს გაუტოლდა.

უფრო დეტალურად საქსტატის გამოკვლევის შედეგები იხილეთ: bm.ge