შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

6- ოქრო, 3-ვერცხლი, 6-ბრინჯაოს მედალი