შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

7 თვეში საქართველოს ეკონომიკა 7.2%-ით გაიზარდა

წინასწარი შეფასებით, 2023 წლის ივლისში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდამ 5.5% შეადგინა, ხოლო 2023 წლის პირველი შვიდი თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.2%-ით განისაზღვრა.

2023 წლის ივლისში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები. კლების ტენდენცია დაფიქსირდა დამამუშავებელი და სამთომოპოვებითი მრეწველობის, ინფორმაციის და კომუნიკაციის დარგებში.

რაც შეეხება საქონლით საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის მაჩვენებლებს იანვარ-ივლისში:

  • საქონლის ექსპორტი (FOB) – 3.5 მლრდ აშშ დოლარი. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 15.9%
  • საქონლის იმპორტი (CIF) – 8.5 მლრდ აშშ დოლარი. ზრდა 19%
  • საგარეო სავაჭრო ბრუნვა – 12.1 მლრდ აშშ დოლარი. ზრდა 18%
ekonomika-1693465730.png