შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

Facebook შეფერხებით მუშაობს

Facebook შეფერხებით მუშაობს. Downdector-ის მონაცემებით, შეფერხება 16:00 საათიდან ფიქსირდება.

„მესენჯერის“ აპლიკაციაში შეტყობინებები დაგვიანებით იგზავნება.

მომხმარებლების 63%-ს აპლიკაციაში შესვლის პრობლემა აქვს.