შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

Messenger-ი შეფერხებით მუშაობს

,,მესენჯერი“ შეფერხებით მუშაობს.

აპლიკაციაში შეტყობინებები დაგვიანებით იგზავნება.

ხარვეზის შესახებ ინფორმაცია ფიქსირდება Downdetector-ის ვებ გვერდზეც.