შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

დღეიდან შობის მარხვა დაიწყო