შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

პოლიციელთა ანაზღაურება 625 ლარით გაიზრდება და 2 060 ლარი გახდება 2030 წელს – მთავრობის გეგმა

პოლიციელთა შრომის საშუალო ანაზღაურება 625 ლარით გაიზრდება და 2 060 ლარი გახდება 2030 წელს – ამის შესახებ მთავრობის მიერ დამტკიცებულ „ხედვა 2030 -საქართველოს განვითარების სტრატეგიაშია“ აღნიშნულია.

კერძოდ, როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ, საბაზისო 2021 წელს პოლიციელთა საშუალო შრომის ანაზღაურება 1 435 ლარი იყო.

გეგმის მიხედვით 2024 წელს ეს მაჩვენებელი 250 ლარით გაიზრდება და 1 685 ლარს გაუტოლდება, 2027 წელს 1 810 ლარი გახდება და ზრდა 375 ლარი იქნება, ხოლო 2030 წლისთვის დაგეგმილია რომ პოლიციელის შრომის საშუალო ანაზღაურება 625 ლარით გაიზრდება და 2 060 ლარი გახდება.

გარდა ამისა დოკუმენტის თანახმად, მთავრობა გეგმავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუციურ და ინფრასტრუქტურულ განვითარებას. კერძოდ, ამ გეგმის თანახმად, 2024 წელს 58 ახალაშენებული შენობა-ნაგებობა ექნება, 20230 წელს კი – 147. განახლდება სამინისტროს ავტოპარკიც. კერძოდ, 2024 წელს უწყების მფლობელობაში არსებულ ავტოპარკს 1 686 ახალი ავტომობილი, 2027 წელს – 2 616, ხოლო 2030 წელს – 3 ათასი ახალი ავტომობილი ექნება.

დოკუმენტში მიმოხილულია უწყებიდან კვალიფიციური ადამიანური რესურსის გადინების მაჩვენებელი. საბაზისო 2021 წელს ეს მაჩვენებელი იყო 4%; 2025 წელს დაგეგმილია მისი 15%-ით შემცირება 3.4%-მდე, 2030 წელს კი მთავრობის გეგმის თანახმად, გადინების მაჩვენებელი 30%-ით უნდა შემცირდეს და 2.8%-ს უნდა გაუტოლდეს.

მთავრობის დოკუმენტის თანახმად, გაიზრდება შსს-ს აკადემიაში წლიურად გადამზადებულ მსმენელთა რაოდენობაც. საბოლოო 2030 წლისთვის მათი 50%-ით 4 552 მსმენელამდე ზრდა არის დაგეგმილი.