შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

აბალახებული და მოუვლელი სტადიონი გორის მუნიციპალიტეტში