შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ავტობუსის მძღოლი ქალების მომზადების პროგრამა 20 მაისიდან დაიწყება