შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

,,ანბანის გაცილება,,