შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

არასრულწლოვნებში თამბაქოს მოხმარების მაჩვენებელი გაიზარდა?!