შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ატენში სასმელ წყალს მწერები და ხავსი მოსდევს?!