შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

აუდიტის დასკვნა და დარღვევები კასპის მუნიციპალიტეტში