შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა და შეფასებები გორში