შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ბადრი ბარამიძისა და ომზარ შოშიტაიშვილის ხსოვნის მემორიალური ტურნირი გორში

ბადრი ბარამიძისა და ომზარ შოშიტაიშვილის ხსოვნის მემორიალური ტურნირი გორში.