შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზე კომისიის სხდომაზე იმსჯელეს