შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გადაცემა ”ეს ქვეყანა შენია” – საზოგადოება ,,ბილიკის” 25 წლიანი მუშაობის ისტორია

გადაცემა ”ეს ქვეყანა შენია” – საზოგადოება ,,ბილიკის” 25 წლიანი მუშაობის ისტორია.