შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გარემოვაჭრეების აქცია გორის საკრებულოსთან