შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გენდერული თანასწორობის საბჭოს როლი ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში