შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გვიან ღამით გარემოვაჭრეებს დახლები აუშალეს