შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გიორგი კარელიძის ხსოვნის მემორიალური ტურნირი

გიორგი კარელიძის ხსოვნის მემორიალური ტურნირი.