შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მერიამ საკრებულოს შტატის დასამატებლად მიმართა