შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მერიაში დასაქმებულთა პროფესიული განვითარების 2024 წლის გეგმა