შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მერიაში კიდევ ოთხი შტატი დაემატა