შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მერია შშმ პირებს 5000 ლარით დაეხმარება