შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მერის ,,რუსეთში ვიზიტი,, და ხმაური საკრებულოს სხდომაზე