შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მერმა საზოგადოებას ანგარიში წარუდგინა