შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 16 მილიონით გაიზრდება